Universal Şablon Bemsis

ELEKTROMEKANİK MALZEME

 

 elektromek comp

ELEKTROMEKANİK MALZEME


Proje bazlı custom design veya spesifik elektromekanik malzemeler, ekonomik    ve hızlı olarak güvenilir uzakdoğu yerleşik üreticilerde ürettirilmekte ve TR teslim  müşterilerimize sunulmaktadır. 

 

BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARIMIZ  

CONNECTOR

MOTOR

LCD

POWER SUPPLY

SWITCH

SENSOR

TFT

RF/GSM/Wi-Fi MODULES

CABLE

RELAY

PHOTO TRANSISTOR

FILTER

FFC

FUSE

OPTO COUPLER

ANTENNA

FAN

LED

BATTERY

SPEAKER

 

farnelmouserdigikey

N İ L T E K   T E K N O L O J İ


www.niltek.net